Adatvédelmi nyilatkozat

Szolgáltató az Ügyfelek adatait számítógépen rögzíti és dolgozza fel. Adatai megadásával az Ügyfél hozzájárul azok Szolgáltató tevékenysége folyamán történő teljes körű felhasználásához. A kezelt adatok: név, email cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám.

A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, elsősorban a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezés hiányában Szolgáltató a későbbiekben tájékoztatja Ügyfelet akcióiról és újdonságairól.

A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF) része.

 

Template title
Template header
Template content