Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BIT-FORCE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1162 Budapest, Lajos utca 17.; cégjegyzékszám: 01-09-464662; adószáma: 12089974-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató v. BIT-FORCE Kft.) és a BIT-FORCE Kft. által ZÁRTALON / SZÉFGURU / IZONE márkanév alatt üzemeltetett honlapon szereplő termékeket és szolgáltatásokat rendelő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) közötti szerződés feltételeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Valamennyi rendelésre és szállításra a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek. Ettől eltérni csak külön megállapodásban lehetséges.
A regisztrálással, leadott rendeléssel az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1. Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.zartalon.hu, www.szefguru.hu és www.izone.hu weboldalakon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott rendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben (és Üzletszabályzatban) meghatározott módon.

A Weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A regisztrációval Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, nem egyedi rendelés esetén a termék átadásáig szabadon módosítható, illetve lemondható. Erre írásban, elektronikus vagy postai levélben van lehetőség.
Kiszállítás szolgáltatás megrendelése esetén a módosításig, lemondásig történő, szállításból eredő költséget Ügyfél megtéríteni köteles.

Egyedi rendelés szabadon a rendelés visszaigazolásáig módosítható, illetve mondható le. Erre írásban, elektronikus vagy postai levélben van lehetőség.
Egyedi rendelés visszaigazolás után történő lemondása esetén Ügyfél 30% meghiúsulási kötbért köteles fizetni, mely kötbért Szolgáltató jogosult a már kifizetett vételárelőleg összegéből beszámítani.

Egyedi rendelésnek minősül az olyan termék, vagy szolgáltatás megrendelése, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

A Felek közötti szerződés az áru átvételével jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, a Szolgáltató szaküzleteiben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru átvételével magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig, azt telephelyén őrzi.

2. Ügyfélszolgálat

IZONE, ZÁRTALON,  SZÉFGURU, BIT-FORCE Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1165 Budapest, Arany János u. 53. ép. 95.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 9.00-16.00

Telefon: +36 70-331-9994
IZ E-mail: irodaellatas@bitforce.hu, rendeles@izone.hu
ZT E-mail: info@zartalon.hu, rendeles@zartalon.hu
SG E-mail: info@szefguru.hu, rendeles@szefguru.hu

3. Termékek és Szolgáltatások

Ügyfél a termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a termék, illetve szolgáltatás információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból részletesen megismerheti. Ha a választás előtt Ügyfélnek a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató Ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésre.

A Szolgáltató által forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását Szolgáltató az áruhoz mellékeli. Ha Ügyfél véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt Szolgáltatónak - az árut használatba vétele előtt - haladéktalanul jelezni köteles Szolgáltató Ügyfélszolgálatán. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információt igényel, Ügyfél Szolgálató Ügyfélszolgálatához fordulthat.

A termékekre vonatkozó adatok (méret, súly, űrtartalom, szín, stb.) tájékoztató jellegűek, jelentős részük a gyártók által megadott paraméter, ezek pontosságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A megjelenő termékekkel kapcsolatban a technikai, formai és színbeli változtatások jogát Szolgáltató fenntartja.

Szolgáltató külön felhívja Ügyfelei figyelmét arra, hogy a "MULTIBRAND" márkanevet gyűjtő márkanévként használja, illetve "MULTIBRAND" márkajelöléssel ellátott termékei több különböző márkájú terméket tartalmazhatnak. Egy adott, "MULTIBRAND" márkajelöléssel jelzett termékhez azon tényleges márkájelölésű (vagy akár jelöletlen, "NONAME") termékek tartoznak, amelyeket tulajdonságaik, minőségük és árfekvésük alapján Szolgátató egymást teljesen helyettesítőnek, azonosnak tekint.
Ügyfél "MULTIBRAND" márkájú termék megrendelése és megvásárlása esetén a feniteket elfogadja, a fentiek szerinti eltérő márkajelölésre hivatkozva a teljesítést nem kifogásolhatja.

4. Árak

A vételár a termék, szolgáltatás információs oldalán található nettó, illetve bruttó ár mezőben szereplő ár. Amennyiben az ár mező megnevezése nem utal az ár nettó vagy bruttó mivoltára, a megjelenő ár az oldal fejlécének bal oldalán, a menüsor alatt található legördülő listából szabadon kiválasztott beállítás szerinti (nettó vagy bruttó) ár. A bruttó ár az általános forgalmi adót tartalmazza. A termék vételára a kiszállítás és egyéb szolgáltatás költségét nem tartalmazza.

A Weboldalon rendelhető termékek, szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek, szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. Regisztráció

A Weboldal jobb felső sarkában található Bejelentkezés menüpont Regisztráció alpontja alatt, a megjelenő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Egy valós e-mail cím, egy választott jelszó megadása mint bejelentkezési adatok), illetve a számlázásra, átvételre és kapcsolattartásra vonatkozó adatok megadása szükséges.

A regisztrációt a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a regisztrációhoz szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

A Szolgáltató az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a jobb felső sarokban kijelzett névre, majd a nyilvántartott adatok pontra kattintva van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítását az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy Szolgáltató e-mail címén van lehetőség kezdeményezni.

6. Rendelés

A rendelésnek mindenkor tartalmaznia kell az Ügyfél nevét és címét, az áru pontos megnevezését, mennyiségét, valamint a szállítási címet és az átvételre jogosult személy nevét, elérhetőségét.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

Szolgáltató a munkanapon 13.00 időpontig beérkezett rendeléseket tekinti aznapi rendelésnek. Az ezután az időpont után érkezett rendelések következő munkanapi rendelésnek minősülnek. Az átfutási és kiszállítási idő ennek megfelelően számítandó.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, a Feleknek nem keletkezik kötöttsége, a rendelés nem érvényes.

Rendelés lemondása kizárólag írásban (elektronikus vagy postai úton) történhet.

7. Átfutási idő

Szolgáltató a raktárról nem elérhető terméket illetően feltünteti a termék várható átfutási idejét.

Az átfutási idő a szállítók által mindenkor rendelkezésre bocsátott információ alapján kerül meghatározásra.
A feltüntetett átfutási idő nem garantált időtartam.

Az átfutási idő telephelyi átvételre vonatkozik, az esetleges kiszállítás idejét nem tartalmazza.

8. Szállítási feltételek

A megrendelt terméket Ügyfél alapesetben személyesen veheti át Szolgáltató telephelyén.

Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint szállítási díj ellenében házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó, illetve fuvarozó cég igénybevételével.

A házhoz szállítás munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között történik. Meghatározott időpontra történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

A kiszállítással kért megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatás vételárát nem befolyásolja.

Nagyméretű termékek kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra.

Az épületen belüli szállítást, szintek közötti mozgatást, telepítést és üzembe helyezést a termékek ára nem tartalmazza. Szolgáltató ezeket a szolgáltatásokat saját mérlegelés alapján, eseti jelleggel, külön díjazásért vállalja. A díjtételek a termék súlyától, a szállítási cím Szolgáltató telephelyétől mért távolságától, és az épületen belüli telepítési körülményektől függ.
A rendelt termék átadása vagy szállítása a rendelés visszaigazoláson szereplő időpontban, az ott megadott szállítási címre történik. A teljesítés alapesetben Szolgáltató telephelyén történő átvételt jelent. A szolgáltatások teljesítési helye a rendelés visszaigazoláson szereplő szállítási cím.
A rendelés visszaigazoláson megadott határidők irányadóak, nem kötelező érvényűek. A megadott szállítási határidő előtti és utáni teljesítés jogát Szolgáltató fenntartja. Amennyiben az az Ügyfél számára előnyösebb, Szolgáltató részszállításokat teljesít. Szolgáltató a várható szállítási időpontot naptári hétben, vagy napra adja meg. Szolgáltató a raktáron lévő termékek kiszállítását a visszaigazoláson szereplő héten, 2 munkanapon belül vállalja.

Szolgáltató a raktáron nem lévő termékek kiszállítását a megérkezést követő 5 munkanapon belül teljesíti.

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (ZÁRTALON / SZÉFGURU / IZONE - BIT-FORCE Kft.) által alkalmazott céges ragasztószalaggal került lezárásra. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a fuvarozót terheli a felelősség.

9. Fizetési feltételek

Az előleg kérésének illetve az áru utánvétellel való leszállításának jogát Szolgáltató fenntartja.

Szolgáltató a teljesítés alkalmával az Ügyfél számára az adótörvényeknek megfelelő számlát ad át. Az Ügyfélnek a fizetést a számlán feltüntetett időpontig és az ott megjelölt feltételekkel kell teljesítenie.

A vételár kiegyenlítése készpénzben, utánvéttel, bankkártyával (Tájékoztató a bankkártyás fizetésről), vagy jelzett előre utalással is lehetséges.
Cégek esetében bruttó 120 eFt rendelési érték felett 8 naptári napos átutalás kérhető. Ennek elbírálását Szolgáltató saját hatáskörben gyakorolja. Egyéb halasztott fizetési lehetőséget Szolgáltató visszatérő Ügyfeleinek - külön megállapodás esetén - biztosít.
Vásárlási utalványt Szolgáltató nem fogad el.

Bruttó 160 eFt-os megrendelés felett, illetve egyedi rendelésre érkező termék esetén Szolgáltató 30%-os előleg fizetését kéri. Előleg esetén Szolgáltató előlegbekérő dokumentumot állít ki, amire Ügyfél átutalást teljesíthet. Az összeg megérkezésekor aznapi dátummal Szolgáltató előlegszámlát állít ki és küld el Ügyfél részére. Az előleg összege a végszámlából levonásra kerül.

Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató a számlán feltűntetett késedelmi kamatot számítja fel.

Egyedi rendelés visszaigazolás után történő lemondása esetén Vevő 30% meghiúsulási kötbért köteles fizetni, mely kötbért Szolgáltató jogosult a már kifizetett vételárelőleg összegéből beszámítani.

10. Elektronikus számla

Szolgáltató az általa értékesített termékek és/vagy szolgáltatásokról kiállított számlák és pénzügyi levelekre vonatkozóan az alábbiakról nyilatkozik.

Az Ügyfél és Szolgáltató jogviszonyának alapját Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozat, Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat dokumentumai képezik.

A fenti szerződések és az áru tényleges megvásárlásával létrejövő Adásvételi szerződés alapján az Ügyfél felé kiállított számlák és pénzügyi elszámoló levelek PDF-formátumú, időbélyegző és elektronikus hitelesítés nélküli, elektronikus bizonylatként kerülnek kiállításra. Ezzel egyidejűleg Szolgáltató az Ügyfél felé ugyanazon pénzügyi eseményekről papír alapú számlát nem állít ki.

Szolgáltató az általa készített számlákat/pénzügyi elszámoló leveleket az Ügyfél regisztrációs profiljában szereplő e-mail címre küldi.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a számla elküldésével a számla kézbesítettnek tekintendő.

Szolgáltató az általa elektronikus úton küldött számlákat saját archiválási rendszerében a jogszabályi előírásokban meghatározott ideig őrzi.

Ügyfél az elektronikus levelezési címét, így a számlaküldésre kijelölt e-mail címet is profiljába belépve bármikor módosíthatja.

11. Tulajdonjog
Az áru tulajdonjogát Szolgáltató mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. A tulajdonjog fenntartásáig az Ügyfél nem jogosult az áru megmunkálására vagy feldolgozására illetve beépítésére, az árut nem adhatja el harmadik személynek és nem jogosult megterhelni azt. Az ezen idő alatt esetlegesen bekövetkezett sérülésekért az Ügyfél felel.
12. Elállás joga

Amennyiben Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Elállás esetén a fogyasztó (Ügyfél) köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Ügyfélnek a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen felül Ügyfelet egyéb költség nem terheli. Írásban történő elállás esetén Ügyfélnek elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék haladéktalan visszajuttatásáról. Elállás esetén Szolgáltató követelheti Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A termék visszaszolgáltatása Szolgáltató telephelyére történhet személyes visszajuttatással vagy bármely futárszolgálattal a fenti telephelyre történő visszaküldéssel. Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás intézéséről, az erre vonatkozó igényt Szolgáltató Ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a Szolgáltató által alkalmazott szállítási szolgáltató általános futárszolgálati díjai az irányadóak.
Szolgáltató postai csomagot nem tud fogadni. Ügyfél köteletes a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával történt előzetes egyeztetés után, a Szolgáltató által alkalmazott szállítási szolgáltatóval visszaszállítatni.

Ügyfél a Szolgáltató üzletében történő személyes átvétel esetén is gyakorolhatja 8 napos elállási jogát.

A 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog nem gyakorolható olyan termék esetében, amely a fogyasztó (Ügyfél) személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (egyedi rendelés), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Amennyiben a visszaküldött termék megfelel a fenti feltételeknek, Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a termék átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

13. Szavatosság, garancia

A garanciára és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Szolgáltató a jogos minőségi illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, illetve garanciális kötelezettségét a törvényi előírásoknak megfelelően teljesíti. A szavatossági, garanciális igények minden esetben a Szolgáltató által kibocsátott számla, illetve garanciajegy felmutatása ellenében kerülnek érvényesítésre. A garancia kezdő dátuma az áru átvételének napja.

Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a garancia egyébként érvényes, de az Ügyfélnél külső behatások következtében keletkeztek, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásért, Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját az Ügyfél az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles érvényesíteni. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 12 hónapon belül, írásban kell jelezni. A garanciális idő szempontjából a feladás dátuma a mérvadó. A minőségi reklamáció megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni.

A reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

A garanciából eredő kötelezettségek teljesítési helye Szolgáltató telephelye.

A meghibásodott termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül az Ügyfélnek nincs joga más kártérítést - pl. a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelnie.

A 72 órás cseregaranciával élhet az Ügyfél, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát szakszervizzel felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költséget az Ügyfélre terhelni.

14. Adatkezelés

Szolgáltató az Ügyfelek adatait az Adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeli.

15. Technikai adottságok

A Weboldal PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, Szolgáltató azonban javasolja, hogy Ügyfél az alábbi óvintézkedéseket megtegye: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

16. Érvényesség

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Előre nem látható, Szolgáltató tevékenységén kívülálló okok miatt (sztrájk, háború, tűzvész, hivatalos, hatósági rendelkezések, természeti katasztrófák, közlekedési, energia- illetve anyagellátásbeli zavarok; általánosságban vis major) megváltozott körülmények esetén Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit garantálni nem tudja.

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a jogviszony alapját képező, fent felsorolt dokumentumok rendelkezései, illetve a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

17. Illetékesség
Szolgáltató jogügyleteire és azok értelemzésére a magyar jog az irányadó. Idegen nyelvű fordítás kapcsán, eltérés, jogvita esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
A felek az eljárás során felmerült költségeiket saját maguk viselik. Az eljárás nyelve a magyar.Budapest, 2020. november

 

 

 

Template title
Template header
Template content